Rob Bindels
Frans van den Boom
Rogier Oversteegen

Vanaf de oprichting van de school in 1930 stond culturele en kunstzinnige vorming hoog in het vaandel. Zo waren de eerste werkweken altijd naar kunststeden, waarbij culturele uitstapjes steevast een belangrijk onderdeel waren. Zie bijvoorbeeld het filmverslag van de werkweek Gent (1964). Toneel en muziek waren de hoogtepunten van het schooljaar, getuige de lange lijst met producties vanaf 1934 op de toneelsite.
Maar pas in de jaren '80 van de vorige eeuw werden er pogingen ondernomen de kunsten een min of meer vaste plek in het curriculum te geven.
Docent Nederlands Rob Bindels nam het initiatief tot het oprichten van de Culturele Commissie (CuCo). De belangrijkste doelstelling was om kunstenaars de school binnen te halen voor een presentatie van hun werk, bijvoorbeeld tijdens de keuzewerktijd.
Na de opheffing van de CuCo kwam de tijd van CKV-1. Frans van den Boom vertelt dat het binnen het verplichte vak CKV-1 juist de bedoeling was om leerlingen buiten school met kunst in aanraking te laten komen. Dat kreeg vorm in museum- en theaterbezoek.
Sinds een aantal jaren is het MLA officieel cultuurprofielschool. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling was en is Rogier Oversteegen.
De drie video's hieronder geven een helder beeld van de ontwikkelingen tussen 1985 en nu.