Montessori Momenten 1987
Ruimte voor talent 2003
MLA - tachtig jaar springlevend 2010
De mavo - een team in ontwikkeling 2010
Hoe was het vandaag op school? 2015

Het MLA heeft verschillende malen getracht de eigenheid van de school en het onderwijs vast te leggen.

Deze films geven een mooi beeld van die pogingen, vanaf 1987 tot 2015.