Stemmen uit de beginjaren - de Montesauriërs

Lex Osterkamp

Lex Osterkamp († 06-05-1984) was de grondlegster en eerste rectrix van het Amsterdams Montessori Lyceum. In interviews met latere schoolleider Noor Kempen komen uitgebreid en gedetailleerd de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de school vanaf 1930 aan bod.

Jaap Schreuder

Jaap Schreuder († 03-07-1990) was als docent geschiedenis en enige jaren als rector aan de school verbonden van 1935 tot 1970.
Hij vertelt op zeer amusante wijze over de werkomstandigheden tijdens de beginjaren van de school.

Amy Roos

Amy Roos-Hilversum († 13-04-2015) begon in 1948 als docent Nederlands op het MLA.
Zij spreekt met Felix Rottenberg over haar moeilijke begin, haar contacten met leerlingen en de meningsverschillen tussen docenten die er ook waren, bijvoorbeeld in de jaren 1968-70.

Mance Post

Mance Post († 02-12-2013) kwam in 1938 als leerling op het MLA (gevestigd in een woonhuis in de De Lairessestraat). Ze beschrijft hoe een schooldag er toen uitzag.
In 1948 werd ze aangesteld als docent handenarbeid en tekenen, maar ze was vooral klassenleidster van de onderbouwleerlingen. Interviewers zijn Josje Calff en Felix Rottenberg.;

Joop Hobijn

Joop Hobijn († 21-01-2020) was 1947 tot 1950 leerling van het MLA, toen net gehuisvest in het nieuwe onderkomen aan de A. van Dyckstraat. In 1956 trad hij aan als docent Engels.
In dit interview is een orthodoxe montessoriaan aan het woord, voor wie het eigen materiaal essentieel was.

 

We stellen het zeer op prijs als je een berichtje in het gastenboek achterlaat.