Stemmen uit de beginjaren - de Montesauriërs

Docenten
Nienke van Dam († 23-06-2016) zat op het MLA van 1932 tot 1938. In dit gesprek met Carolien Montessori een paar opmerkelijke anekdoten, bijvoorbeeld over het bezoek van Maria Montessori in 1932. Ze vertelt ook over de toenmalige docenten, mej. Osterkamp, Jaap Schreuder, Jur Haak.
Jaap Schreuder († 03-07-1990) was als docent geschiedenis en enige jaren als rector aan de school verbonden van 1935 tot 1970.
Hij vertelt op zeer amusante wijze over de werkomstandigheden tijdens de beginjaren van de school.
Lex Osterkamp
Lex Osterkamp († 06-05-1984) was de grondlegster en eerste rectrix van het Amsterdams Montessori Lyceum. In interviews met latere schoolleider Noor Kempen komen uitgebreid en gedetailleerd de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de school vanaf 1930 aan bod.
Jaap Schreuder
Mance Post
Nienke van Dam
Joop Hobijn
Amy Roos
Wim Oostveen
Amy Roos-Hilversum († 13-04-2015) begon in 1948 als docent Nederlands op het MLA.
Zij spreekt met Felix Rottenberg over haar moeilijke begin, haar contacten met leerlingen en de meningsverschillen tussen docenten die er ook waren, bijvoorbeeld in de jaren 1968-70.
Oud-leerlingen die docent zijn geworden
Oud-leerlingen
Mance Post († 02-12-2013) kwam in 1938 als leerling op het MLA (gevestigd in een woonhuis in de De Lairessestraat). Ze beschrijft hoe een schooldag er toen uitzag.
In 1948 werd ze aangesteld als docent handenarbeid en tekenen, maar ze was vooral klassenleidster van de onderbouwleerlingen. Interviewers zijn Josje Calff en Felix Rottenberg.
Joop Hobijn († 21-01-2020) was 1947 tot 1950 leerling van het MLA, toen net gehuisvest in het nieuwe onderkomen aan de A. van Dyckstraat. In 1956 trad hij aan als docent Engels.
In dit interview is een orthodoxe montessoriaan aan het woord, voor wie het eigen materiaal essentieel was.
Wim Oostveen was leerling van het MLA van 1941 tot 1947. Hij geeft een gedetailleerd beeld van de dagelijkse gang van zaken op school. Opvallend genoeg is de oorlog aan hem als leerling vrijwel voorbijgegaan.
We stellen het zeer op prijs als je een berichtje in het gastenboek achterlaat.