Interviews MLA-prominenten


Smaak- en spraakmakende medewerkers

Jes Kalb

Jes († 21-03-2018) was docent Frans en groepsleider van 1956 tot 1984. Ze vertelt tegen Wil Meeder (zelf oud-leerling van Jes) over het ‘eigen’ materiaal: het Groene Monster en de plaatjespakjes. Ook de ontwikkelingen op onderwijsgebied en de organisatie van de schoolleiding die aanleiding waren tot heftige conflicten komen ter sprake.

Nies Peeterman

Nies († 12-05-2018) was docent natuurkunde vanaf 1958 en schoolleider vanaf 1979 tot 1990.
Zij geeft haar visie op de conflicten van 1968-70, de dood van rector Jur Haak en het daarop volgende Circus, en vertelt tegen Channah Nihom over haar liefde voor (school)toneel.

Jan van Schoten

Jan († 18-01-2015) was docent handvaardigheid van 1962 tot 1978.
In dit interview komt de conflict van 1968-70 en de nasleep aan bod, maar ook Jans lichtelijk anarchistische montessorivisie: 'slordig lesgeven' wordt door Felix Rottenberg naar voren gehaald.

Connie Rueb

Connie († 5-10-2016) was docent Frans, counselor en deelschoolleidster tot 1997. Ze spreekt met Carlien Moeljono over de sfeer in de jaren '60 (20 ll per klas!), 'het Conflict' van 1968-70, de ontwikkeling van de DML en de daarbij optredende conflicten en de verschillen tussen DML en hoofdgebouw.

Jules Moes

Jules († 01-02-2023) begon op het MLA in 1966 als docent Nederlands maar heeft zijn sporen vooral verdiend als lid van diverse formaties schoolleiding. Als zodanig is hij met voorsprong de langst zittende schoolleider geweest. Samen met Henk ter Hart was hij de tandem die de school zonder al teveel kleerscheuren door de talloze onderwijsvernieuwingen loodste. Interviewer was Rob Bindels.

Jaap Veenhuysen

Jaap was docent geschiedenis, maar vooral schoolleider. Hij maakte zich sterk voor het behoud van de montessori-identiteit van de school en dat ging weleens met wat wrijving gepaard. Met Josje Calff spreekt hij over dat streven en de onderwijs-ontwikkelingen van de jaren '80.

Sonja Vetter

Sonja startte haar carrière in 1970 als bevlogen docent geschiedenis, maar die kwaliteit kwam allengs in de schaduw te staan van andere toen ze achtereenvolgens de leiding kreeg over de havo en het vwo en tot slot deel ging uitmaken van de schoolleiding.  Een fractie van die uiteenlopende activiteiten komt aan bod in het interview dat haar laat zien in de vertrouwde overdrive.

Boet Knotnerus

Boet begon als docent biologie in 1970, maar ontwikkelde zich als groot voorstander van onderwijsvernieuwingen als de middenschool. In het interview met Paula Leideritz komen zijn maatschappijkritiek en onderwijsvisie duidelijk naar voren.

Channah Nihom
Rob van Dijk

Channah en Rob begonnen vrijwel gelijk als docent Nederlands begin jaren '70 en stopten in 2008. Samen maakten ze meer dan 25 leerlingen- en docenten-toneelproducties. Daarna werd Channah schoolleider en stortte Rob zich op de ICT. Ze worden bevraagd door oud-leerling en oud-toneelspeelster Edith Andriesse.

Wim Ruijsendaal


Wim was aan het MLA verbonden als docent wiskunde, deelschoolleider op de DML en schoolleider in de periode van 1976 tot 1998. In dit gesprek met Michael Rubinstein komt vooral zijn voortdurende streven naar vernieuwing naar voren. Hij belicht en relativeert de spanningen die daarbij konden optreden en benadrukt zijn geloof in gelijkwaardigheid en discussie ipv strijd.

Huib Schwab


Huib was de inspirerende docent filosofie die in Nederland en op het MLA in het bijzonder het vak filosofie in het voortgezet onderwijs op de kaart zette. Hij was vanaf 1982 op onze school actief, ook als trekpaard bij de vernieuwing van het onderwijs. In het interview met Maarten Delvaux komen zijn filosofische en onderwijskundige inzichten uitvoerig aan bod.

Simon van Gemerden


Simon († 29-04-2020) begon zijn carrière op het MLA als conciërge, maar zijn loge groeide al snel uit tot een ontmoetingsplek voor leerlingen én docenten.
Met schoolleider Peter Romein spreekt hij over alle aspecten van het 'pedagogisch conciërge' zijn.

Ria de Koning


Ria († 08-10-2022) begon op school als secretaresse van schoolleider Henk ter Hart in 1977, en maakte zich in no time onmisbaar. In dit openhartige interview met collega Rolf Schoevaart geef ze haar kijk op de school en een aantal medewerkers.

Coos Weijer


Coos († 07-09-2022) begon in 1972 als 'meester' op de 1e montessori mavo. In 2000 fuseerde zijn schooltje met het grote MLA, waar hij toetrad tot de schoolleiding.
Over de veranderingen die dat met zich meebracht voor docenten en leerlingen spreekt hij met Hella Kroon († 08-07-2018).

Nico Groen
Nelly Hondius

Als vader was Nico († 26-12-2014) al eerder bij de school betrokken, maar in 1975 trad hij toe tot het bestuur. Nelly volgde iets later. Rector Wiebe Brouwer spreekt met hen over hun werk als bestuursleden en de soms lastige relatie met de dagelijkse praktijk op de school.

Sjef van Hoof


Sjef was tussen 1977 en 2017 docent aardrijkskunde en economie in de EF-deelschool. Hij was een gedreven vakdocent, die zich ook meermaals nadrukkelijk in het debat over de veranderingen en bezuinigingen in het onderwijs mengde. Centraal stond altijd het belang van de leerling.

Wouter van Dishoeck


Wout was aan het MLA verbonden van 1981 tot 2011, als docent Nederlands en docent drama. Hij voerde het vak op school in en bracht het tot grote bloei. In het gesprek met Rob van Dijk legt hij uit wat de theorie en de praktijk van het vak inhouden.

Foekje Verhülsdonk


Foekje begon in 1997 als lio Frans, maar ontwikkelde zich van docent Frans tot mentor, decaan en onderzoeksdocent, waarbij haar belangstelling vooral bij de mavo lag. De komende jaren richt ze zich op het versterken van de montessori-identiteit van de school.

Joep van der Bijl


Joep was als docent tekenen, kunstgeschiedenis en CKV aan het MLA verbonden van 1978 tot 2012. Naast zijn inzet voor het kunstonderwijs was Joep ook de man van enkele grote feesten, van de lerarenband The Teachers en van het culturele café.

Rineke Vermeulen Minke Meegens

Je zou de mediatheek het hart van de school kunnen noemen. Michael Rubinstein spreekt met de eerste bibliothecaris, Rineke Vermeulen, en met de huidige mediathecaris, Minke Meegens, over het ontstaan en de ontwikkeling van de schoolbibliotheek/ mediatheek.

Trees Aler
Wil Meeder

Werkweken naar het buitenland zijn een oude traditie op het MLA. Internationalisering is een relatief nieuw thema, gesteund door o.a. de EU. Trees Aler en Wil Meeder, coördinatoren van het eerste uur, leggen aan Maaike Le Grand uit wat het belang van internationalisering is.

Rob Bindels


In 1985 nam docent Nederlands Rob Bindels het initiatief tot het oprichten van de Culturele Commissie, met als doel het binnen de school halen van de in Amsterdam zo alom aanwezige cultuur. Hij legt uit welke obstakels overwonnen moesten worden en welke resultaten geboekt werden.

 

Frans van den Boom


Na een periode met culturele activiteiten die georganiseerd waren door de Culturele Commissie, werd in 1999 het vak CKV1 ingevoerd. Frans van de Boom vertelt aan Maaike le Grand hoe dat proces in de school verlopen is.

Rogier Oversteegen


In 1998 werd Rogier Oversteegen benoemd als kunstcoördinator, aanvankelijk alleen voor de onderbouw, maar vanaf 2006 voor de hele school. Onder zijn bezielende leiding werd het MLA erkend als Cultuurprofielschool.

Michaël Rubinstein

Michaël was leerling van de school (1963-1969), na zijn studie docent Engels (vanaf 1979 tot 2001) en daarna ouder. Vanuit die ervaringen en zijn montessorideskundigheid geeft hij zijn visie op de veranderingen in het onderwijs en het MLA.

Ed Wertwijn

Ed kwam in 1978 als opvolger van Geert van Tijn naar het MLA en bleef er vervolgens 24 jaar. Hij gaf les aan onder- en bovenbouw en had de muzikale leiding bij drie grote producties. In het gesprek met Noeke van Duijne komt een zeer veelzijdig musicus naar voren.

 

We stellen het zeer op prijs als je een berichtje in het gastenboek achterlaat.